Việt Nam Trao Tặng Đại Hồng Chung Hai Tấn Cho Campuchia

Bà Men Som On, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho biết: “Đại hồng chung sẽ tạo tiếng ngân vang để giúp cho con người thức tỉnh và thành tâm hơn. Tiếng chuông sẽ càng làm phát huy sức mạnh, trí tuệ cho mỗi con người hướng đến sự phát triển hòa bình, thịnh vượng của Vương quốc Campuchia cũng như tình hữu[...]