Vạn Đức Truyền Lưu - Điếu Văn Tưởng Niệm Đại Lão HT Thích Trí Tịnh

Đức độ siêu thấu đất trời, chẳng thua A Nan, Ca Diếp; Đạo hạnh ngút ngàn cảnh giới, sánh ngang Nghĩa Tịnh-Huyền Trang. Lâm Tế Gia Phổ kế thừa, chốn tổ Vạn Linh, trường hưng chấn; Đạo pháp quê hương tỏa sáng, đạo tràng Vạn Đức, vĩnh trùng quang. Sáu đường ba cõi, đều cung kính; Chín phẩm bốn loài, thảy[...]