Ký tự được đánh dấu: Chân Tâm

 • 42. Canh Tác Ruộng Tâm

  Chân Tâm 28/09/2020 09:45 0 bình luận

  Khế ngữ có câu:”Ruộng tâm vốn không mọc cỏ vô minh, tánh địa thường khai hoa trí huệ”. Lời ngữ ấy hàm ý nói rằng:”Muốn thu hoạch qủa như thế nào thì, trước phải dụng công canh cày như thế đó ”. Chúng ta mong muốn tâm mình trưởng thành hạnh đức từ bi trí tuệ? Hay là trưởng thành hạnh giống ngu si tà kiến? Xin hãy nhìn[...]

   
 • 15. Học Phật Cần Có Chân Tâm

  Chân Tâm 22/07/2020 10:32 0 bình luận

  Học Phật-pháp mình cần phải có tâm chân thật, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh đều phải chân thật. Ðừng nên như kẻ thế tục, một nửa thật nửa giả. Nói năng thì lúc có chút thiệt thà; lúc lại đầy giả dối. Người tu Ðạo lúc nào cũng phải nói thật, làm chuyện thật, không được nói láo. Mỗi một ý niệm, phải bỏ đi điều[...]

   
 • Nhiệm Mầu Sách Phật Pháp Vấn Đáp – Lòng Thành Cảm Hóa Chân Tâm Giữa Hoa Kỳ Và Úc Châu

  Chân Tâm 18/08/2018 06:45 1 bình luận

  Tập 4 sách Phật Pháp Vấn Đáp của HT Thích Giác Quang, viện phó Quan Âm Tu Viện Biên Hòa vừa được nhà in chuyển về con nhẹ nhỏm cả người. Ba tập sách vừa phát hành đã cháy hàng làm con vừa vui mừng cũng như cảm nhận rất nhiều sự nhiệm mầu trước, trong và sau khi phát hành bốn tập sách.

   
 • Nhân Mùa Phật Đản, Bàn Về Tích Phật Đản Sanh

  Chân Tâm 20/04/2017 09:55 0 bình luận

  Hàng năm cứ vào mỗi độ tháng tư âm lịch là hoa sen bắt đầu nở. Hoa sen nở báo hiệu mùa Phật Đản trở về như để đón mừng Đức Thế Tôn ra đời. Lịch sử kể rằng bà Ma Da, công chúa của một nước láng giềng, là phu nhân của vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ, khi có thai, theo phong tục của xứ mình phải trở về quê mẹ để sinh nở.[...]

   
 • Bồ Đề Tâm Là Chân Tâm

  Chân Tâm 19/04/2016 09:55 0 bình luận

  Khẩu nghiệp của chúng ta rất dễ phạm đến bốn lỗi như: ỷ ngữ, vọng ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Ỷ ngữ là nói lời thêu dệt bâng quơ, không thật, hoặc nói những lời không đàng hoàng, khiến người nghe khởi vọng tưởng bất tịnh. Vọng ngữ là lời nói không chân thật, dối trá. Ác khẩu là dùng lời nói ác độc mắng nhiếc người,[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com