Nam Phi: Hội Nghị Thượng Đỉnh Giải Nobel Bị Hủy Bỏ Vì Không Cấp Visa Cho Đức Dalai Latma

Cấp Visa 13/10/2014 10:35 0 bình luận

Cape Town, Nam Phi - Hội nghị thượng đỉnh tại Cape Town dành cho các ứng cử viên đoạt giải Nobel Hòa Bình đự định sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 10 đã bị hủy bỏ sau khi nhiều phái đoàn rút lui vì Nam Phi từ chối cấp Visa dành cho Đức Dalai Latma.