Video: Cốt Lõi Đạo Phật - Cảnh Giới Cận Tử Nghiệp Tái Sanh - HT Thích Giác Quang

Pháp thoại "Cốt Lõi Đạo Phật - Cảnh Giới Cận Tử Nghiệp Tái Sanh" do HT Thích Giác Quang thuyết giảng tại đạo tràng Bát Quan Trai của Quan Âm Tu Viện Biên Hòa