Đại Lễ Cầu Siêu 10 Nữ TNXP Hy Sinh Tại Đồng Lộc

Ngày 23/7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ cầu siêu 10 nữ TNXP và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ… Nhằm tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống ở Ngã ba Đồng Lộc để đất nước có ngày ca khúc khải hoàn, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều[...]