Ký tự được đánh dấu: bình định

  • Ngôi Chùa Nuôi Trẻ Mồ Côi Ở Bình Định

    Nếu có cho thì cho ngay lúc nhận chứ đã mang vào chùa nuôi nấng rồi thì coi như em bé đó có duyên với chùa, với Phật. Mình mà cho đi, giả sử họ có cho lại mấy triệu đồng, dù mình có lấy hay không thì người ngoài cũng đồn đãi là mình bán trẻ, như thế không hay chút nào. Mình cứ nuôi lớn, cho các cháu đi học Phật pháp[...]

     
  • Bình Định - Náo Nức Trẩy Hội Chùa Ông Núi

    Theo một số thư tịch, năm 1702, có người tên Lê Ban lặn lội đến đây tịnh tâm tu tập. Nhà sư, đạo hiệu là Tịnh Giác, thường xuất hiện trước mắt người dân trong vùng dưới lớp quần áo tự làm bằng vỏ cây rừng nên được “gán” cho cái tên như vậy. Ông Núi là cách gọi nôm na, còn tên chữ của ngôi chùa là Linh Phong tự.

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com