California: Đức Dalai Latma Thuyết Giảng Về Hạnh Phúc Cuộc Sống Tại Berkely

berkely 26/02/2014 09:54 0 bình luận

"Tâm hồn, tình cảm, thể chất thì chúng ta đều như nhau, Và quan trọng hơn, tôi muốn có một đời sống hạnh phúc nên tôi cũng muốn bạn có một đời sống hạnh phúc."