Bảy Kỳ Quan Thế Giới Của Phật Giáo

Khái niệm Phật giáo có rất nhiều nghĩa với nhiều người. Nhiều người nghĩ ngay đến Đức Dalai Latma nhưng thật sự chúng ta hiểu điều này như thế nào? Người khác có thể nghĩ đến hình ảnh các nhà sư Tây Tạng đang tụng kinh trên núi nhưng tại sao họ lại tụng kinh, cho ai? Một số lại có thể thấy một nhóm người tóc dài hiphop[...]