Đức Dalai Latma: Bạo Loạn Ở Gaza là Không Thể Chấp Nhận Được

Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền Navi Pillay cho biết bà hy cọng các bên sẽ phản ứng tích cực về những sáng kiến hòa bình. Tuy nhiên, bà Pillay cũng cảnh báo rằng một nền hòa bình chỉ có thể được bắt đầu với việc tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm con người. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi thực hiện đầy đủ các[...]