Video : Thiên Thần Của Mẹ – Sư Cô Hương Nhũ Trò Chuyện Về Vấn Đề Nạo Phá Thai Theo Quan Điểm Của Phật Giáo

Nạo phá thai đưa đến rất nhiều hậu quả khôn lường ở hiện tại và tương lai. Để biết thêm về hậu quả của việc nạo phá thai, về lòng khát khao được sống của các vong nhi, về quan điểm của đạo Phật trong vấn đề này, xin mời các bạn xem buổi trò chuyện của Sư Cô Hương Nhũ với đài truyền hình An Viên về đề tài “Thiên Thần[...]