Ấn Độ Cam Kết Sẽ Bảo Vệ Các Thánh Tích Phật Giáo

Mặc dù dân số theo Phật Giáo ở Ấn Độ rất thấp, Phật Giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử của Ấn Độ. Ấn Độ đón mừng vua A Dục, một Phật tư, nhiều biểu trưng của Ấn Độ là Phật Giáo và những di sản Phật Giáo của quốc gia này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kết nối với các quốc gia Phật[...]