Chùm Ảnh: Lễ Khánh Tuế Thượng Thọ Ni Trưởng Thích Nữ Hạ Huệ Giác, Viện Chủ Quan Âm Tu Viện Đồng Nai

Hôm qua mùng 2/6, nhằm ngày 9/7/2013, tăng ni Phật tử đại diện cho hơn 140 tịnh xá, tự viện thuộc Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng từ khắp nơi trên cả nước đã cùng tề tựu về Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai tổ chức lễ khánh tuế mừng thượng thọ lần thứ 77 của ni trưởng Thích Nữ Hạ Huệ Giác, viện chủ Quan Âm Tu viện và của[...]