Nhớ Về Những Nữ Phật Tử Tiên Phong Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

8/3 22/03/2018 09:11 0 bình luận

Vào ngày 8/3/1908, gần 15,000 nữ công nhân may mặc, rất nhiều người là dân nhập cư đã biểu tình ở thành phố New York yêu cầu được trả lương tốt hơn, làm ít giờ hơn và quyền được bầu cử. Những nữ công nhân này đã dấy lên làn sóng hành động tương tự trên toàn thế giới và ngày quốc tế phụ nữ đầu tiên được tổ chức vào năm[...]