Bóng Hình Thệ Nguyện

(Nguyện l hạnh lành của Đức Tôn Sư cũng là tông chỉ của Liên Tông Tịnh độ Non bồng)

Bóng từ bi xủ mày theo năm tháng,

Báo thân gầy không ngại nắng mưa sa.

Như dòng suối biếc reo ngàn hạnh nguyện,

Khổ hạnh thân tích sử cõi phù ta.

1972

Màn Đêm

Đêm đen tịch tịnh lưng trời,

Ngàn sao lấp lánh nửa dời, nửa nghiêng.

Cú kia cất giọng bên thềm,

Như than như khóc nơi miền xa khơi.

1972

Cầu Nguyện

Hỡi máu chiến chinh thôi đừng thổi nữa,

Ôi hận làm chi thêm nát quê hương,

Hãy dừng lại bên nhịp cầu tha thứ,

Hãy nắm tay nhau xoa vết hận thù…!

1972

HT Thích Giác Quang
Có phản hồi đến “Bóng Hình Thệ Nguyện”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com