Năm nay Phật đản vui,
Cả viện rất tưng bừng.
Mặc khách tao nhân viếng,
Năng nhân đức Thế Tôn.

Dù xa xăm cách dặm,
Những tưởng nhớ Mâu Ni.
Đức độ Ngài vô thượng,
Nào ai ví sánh bằng.

Có chi quí báu hơn,
Đức Phật hiện nơi đời.
Tiếp dẫn nhân luân khổ,
Hồi qui Cực Lạc môn.

Đường Tây phương dịu vợi,
Nhớ tưởng niệm A di.
Pháp lý nầy Ngài dạy,
Cùng ai gắng nhớ ghi.

Vui mùa Phật giáng sinh,
Nguyện đất nước thanh bình,
Khắp cả trong nhân thế,
Dung hòa nghĩa đệ huynh.

Chim hòa bình cất cánh,
Lướt gió khởi niềm tin
Vĩnh viễn không sát sinh,
Anh em hòa vui thuận .

Phật Đản tại Quan Âm Tu viện
1973
HT Thích Giác Quang
Có 1 phản hồi đến “Mùa Phật Đản ”

  1. Hay

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com