Phật Đản thiêng liêng ý nhiệm mầu
Muôn ngàn ức kiếp dễ hay đâu
Như Lai khai thị nhập tri kiến
Nhất nhất chúng sanh xin cúi đầu

Phật Đản thiêng liêng ý diệu huyền
Chúng sanh trầm khổ lụy vô biên
Đến nay nghe thấy xin trì tụng
Nguyện một lòng đi vô hậu tiền

Phật Đản thiêng liêng khắp nẻo đường
Đạo Vàng gieo rắc vạn tình thương
Kệ kinh chuông mõ thềm tôn giáo
Ngát tỏa hương lành Đấng Pháp Vương

Phật Đản thiêng liêng khắp mọi người
Nụ hoa hàm tiếu nở xinh tươi
Thiện ngôn, ái ngữ, tâm thanh tịnh
Vào chốn khổ đau gắn nụ cười

Phật Đản ngày vui khắp cửa thiền
Nhịp cầu thánh thiện kết nhân duyên
Tiến tu đạo nghiệp hoa đơm trái
Nương Bóng Phật đài sống vĩnh miên

Phật Đản ngày vui khắp mọi nhà
Con chung tất cả một Người Cha
Người Cha bốn loại trong ba cõi
Từ Phụ thâm ân Đức Phật Đà

Phật Đản thiêng liêng vô hậu tiền
Cứu người khó độ mới nhân duyên
Còn người dễ độ cần chi cứu
Chỉ nói một câu nhận biết liền

Màu cờ Phật Giáo đã tung bay
Muôn hướng ngàn phương thỏa nguyện này
Vạn hạnh leo đồi trao thế kỷ
Từ Mùa Phật Đản của năm nay

Phật Đản thiêng liêng là thế ấy
Người trong nhân thế biết hay chưa
Phổ độ quần sanh trong muôn cõi
Vận xoay chánh pháp chuyển Ba Thừa.
 
TNT Mặc GiangCó phản hồi đến “Phật Đản Bất Diệt”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com