Vấn: Gia đình con không ai tu tập theo Phật pháp mà chỉ tu theo đạo thờ cúng ông bà. Từ nhỏ con đã thích ăn chay và lớn lên khi vô tình biết đến Phật pháp, lòng thương cảm đến các loài động vật trong con trổi dậy và con lại muốn ăn chay. Tuy nhiên, gia đình con phản đối kịch liệt và thậm chí không cho con được mang ảnh Phật về thờ cúng trong nhà. Ba con lại rất thích sát sanh và khi biết con ăn chay thì thường la mắng, quát nạt con. Do đó, mỗi lần con ăn chay đều phải ăn lén lút. Có đôi lần con có dùng lời Phật pháp giảng cho gia đình hiểu về nhân quả, lợi ích của việc ăn chay nhưng không mấy ai nghe con. Mỗi khi con nói thì mọi người trở nên giận giữ và bảo con có những suy nghĩ không bình thường. Con thật sự rất đau khổ khi muốn khuyến hóa gia đình mình tu hành và để ba con bớt nghiệp sát sinh. Xin Sư chỉ cho con cách nào tốt nhất để con có thể khuyến hóa cho gia đình con được tu hành và để con tròn đạo hiếu theo lời Phật dạy?

ĐÁP: Bố chưa tin Phật, còn làm ác, nhưng sanh con biết tu hành, như vậy gia đình của Phật tử vốn cũng có căn lành đấy, lý do vì có căn lành Phật pháp nên sanh con biết ăn chay, niệm Phật, nhưng chưa đủ yếu tố nhân duyên Phật pháp để kết thành duyên tu Phật mà thôi.

Đạo Phật là Đạo giác ngộ, khi chúng sanh chưa giác ngộ, chưa đủ nhân duyên Phật pháp, không nên khuyến giải, vì khuyến giải là đối tác nghịch chiều làm cho các vị ấy càng ngày càng xa Phật pháp. Vả lại, lời giải của Phật tử chưa đủ sức thu hút tha nhân, chưa đủ lực làm cho mọi người tin Phật.

Tuy nhiên, những người chưa có niềm tin Phật, hay giận giữ và ham thích sát sanh đó, nếu mai kia mốt nọ họ có đủ cơ duyên tu học Phật pháp, họ sẽ tu hành và mau đắc quả thành công hơn mọi người đó các bạn.

HT. Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Con Thích Ăn Chay Tu Hành Nhưng Gia Đình Phản Đối, Thích Sát Sanh, Nên Làm Như Thế Nào?”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com