Hội Phật giáo Tào Khê của Hàn Quốc cho biết sẽ cùng cầu nguyện liên Triều vào ngày đại lễ Phật Đản 22/5.

Hội Tào Khê đã thông báo  Liên Đoàn Phật Giáo Triều Tiên đã chấp thuận đề xuất cùng cầu nguyện này và sẽ gởi bản phúc khảo.

Thông báo cho biết cả hai miền nam bắc Triều Tiên sẽ cùng tụng kinh cầu nguyện cùng thời gian trong đại lễ Phật Đản.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm hai miền Nam Bắc cùng tổ chức cầu nguyện nhân mùa lễ Phật Đản.

Lời cầu nguyện cho biết “Tuyên bố lịch sử Panmunjeom đã khẳng định nguyên tắc hai miền Nam Bắc sẽ tự quyết định số phận của mình.” Tuyên bố cũng cho biết một sự khởi đầu mới trong lịch sử và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử để mở ra một kỷ nguyên đoàn kết hai miền của quốc gia.

Ngọc Hằng dịch

Theo world.kbs.co.kr
Có phản hồi đến “Hai Miền Nam Bắc Triều Tiên Lần Đầu Tiên Cùng Nguyện Cầu Trong Đại Lễ Phật Đản”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com