VẤN: Con thường thấy có rất nhiều nhà sư đi khất thực ở ngoài đường nhưng không hành xử đúng với người tu, có khi còn chận đường người đi đường đòi xin tiền. Đọc báo con được biết đó là nạn sư giả. Tuy nhiên, con được nghe nói là có một hệ phái khất sĩ các nhà sư chỉ đi khất thực và Phật tử cúng dường như ở các nước Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia. Vậy điều này là có đúng không? Làm thế nào để con có thể phân biệt đâu là nhà sư thật và đâu là nhà sư giả? Nếu con cúng dường cho người giả sư vì vô tình không biết thì con có bị mang tội tiếp tay cho họ tiếp tục lừa gạt người khác không ạ? Xin Sư hoan hỷ cho con được biết.

ĐÁP:

Phật giáo thế giới có hai tông phái lớn là Bắc tông và Nam tông. Phật giáo Bắc tông đào tạo quý Thầy ở chùa, vừa tu vừa hội nhập dòng đời, hóa tha độ chúng, sống tập thể, sống đại chúng tu hành truyền trì giáo pháp đức Phật. Phật giáo Nam tông đào tạo quý Sư ở chùa tu tịnh hạnh phạm hạnh, độ cư độc thiện, lánh xa mọi ràng buộc thế gian.

Ở Việt Nam có ba tông phái lớn là Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ. Sinh hoạt Phật giáo Bắc tông và Nam tông như giới luật quy chế của Phật giáo quốc tế. Nhà Sư Phật giáo Nam tông có đi trì bình khất thực thật nghiêm túc như thời đức Phật sanh tiền, không ăn chiều.

Riêng Phật giáo Khất sĩ hiện nay cũng đã truyền bá rộng rãi đến các quốc gia trên thế giới. Về pháp tu Phật giáo Khất sĩ, do đức tôn sư Minh Đăng Quang khai sơn năm 1943 truyền bá con đường trung đạo, không Nam tông không Bắc tông, không đại thừa không tiểu thừa. Nhà sư Khất sĩ sống ở tịnh xá, đi chân đất, ăn chay trường, đi trì bình du tăng hóa đạo theo tiêu chí không dừng chân bất cứ nơi nào trong thế gian như đức Thế Tôn ngày xưa, ăn ngọ không ăn chiều.

Trong bài kinh thơ “Nhớ Ơn Phật” của giáo phái Khất sĩ, có câu như sau để nói lên hạnh lành của nhà Sư

“Áo đã mặt nhiều năm rách rã

Mượn vải bô chầm vá khiếu khâu

Khẽ khằm từng miếng kế đâu

Thành y ba nạp ngõ hầu che thân…”

Có nhiều nhà Sư sống tập thể trong 1 tịnh xá, cũng có những vị phát nguyện sống trong am thất tu hành độc cư độc thiện giữ gìn thật nghiêm túc về giới luật Phật, mỗi ngày đi khất thực với thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ, đi chân đất, không nhận tiền, không che dù… Người Phật tử gặp quý Sư đi khất thực đúng phép nên cúng dường.

- Khi gặp nhà Sư đi khất thực, Phật tử đến trước quý Sư chắp tay xá ba xá, rồi nói:

-“Mô Phật bạch Đại đức (Sư), xin Đại đức (Sư) dừng chân cho phép chúng con xin cúng dường phẩm vật…”.

Phật tử có thể để bát cho quý Sư 1 bát cơm và một ít thức ăn thật tinh sạch, cúng xong cúi đầu xá ba xá rồi lui đi (ngày xưa thì phải lạy 3 lạy mới lui đi).

Quý Sư đi khất thực độ chừng 3 nhà thì đã trở lại tịnh xá rồi và thọ thực đúng vào lúc giờ ngọ (12 giờ), sau khi thọ thực, nếu có sự cầu thỉnh của tín chủ thì quý Sư thuyết pháp khuyến thiện, 13 giờ chỉ tịnh, chiều và tối học Phật pháp, thực tập thiền định… đấy là hạnh lành của nhà Sư du Tăng Khất sĩ Việt Nam và cũng là hạnh nguyện của ba đời chư Phật.

Hiện nay, sinh hoạt tu hành của quý Sư theo nội quy Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các nhà Sư Nam tông hay Khất sĩ ít đi khất thức, theo hướng mới của Giáo hội hạn chế tối đa việc nhà Sư khất thực và không đi khất thực với thời gian vô hạn định, nhằm để thanh lọc những “nhà Sư giả”, những người lười biếng lao động, những bọn xấu, những người tham lam… mặc y giả không thọ giới, không ở chùa, ở vĩa hè, ở nhà thế tục với vợ con, bệnh hoạn… tự cạo đầu, tự mặt áo pháp của Phật đi khất thực khắp các tỉnh thành có Phật giáo thịnh hành, đó là những “nhà Sư giả”, Phật tử không nên cúng dường.

Nếu Phật tử nhẫn tâm cúng dường là tiếp tay cho bọn xấu càng ngày càng giả mạo thêm nhiều “nhà Sư giả”.

Tóm lại, hiện nay quý Phật tử có phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật thì không cúng cho các “nhà Sư giả” trên đường phố, các gia đình Phật tử phát tâm cúng dường thì đến chùa, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh thất, niệm Phật đường mà cúng dường, phước báo vô lượng.

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Làm Thế Nào Để Phân Biệt Sư Thật Và Sư Giả? Cúng Dường Cho Sư Giả Có Bị Mang Tội Không?”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com