VẤN

Con ăn chay, niệm Phật tụng kinh đã được 5 năm. Thỉnh thoảng con cũng thiền hay quán sổ tức. Bình thường hít thở tâm ổn định, nhưng khi bắt đầu vô công phu thì tâm bị tán loạn. Con học cách quán tâm nhưng không hiệu quả. Sau mỗi thời kinh con mệt mỏi và buồn ngủ, không biết tại sao. Có cách nào để định tâm trong lúc công phu và không bị đau đầu, buồn ngủ sau khi tụng kinh. Con xin cảm ơn sư.

ĐÁP

Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật hay thiền là các pháp nhằm định tâm. Các Phật tử thực hành giáo pháp thì có Định và sinh Tuệ.

Phật tử đã quy y 5 năm rồi, tức là đã có lực tu bước đầu, giữ gìn giới pháp, có biết tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền…Tuy nhiên dù niệm Phật hay ngồi thiền cũng phải có thầy hướng. Sau giờ tụng kinh mà có hiện tượng mệt mỏi tức là chúng ta tụng niệm chưa đúng, tụng kinh không phù hợp với Phật tử; vậy nên cần lựa chọn phương pháp niệm Phật:

- Một là trì danh niệm Phật (là niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, quy ngưỡng về với Đức Phật A Di Đà, một lòng thành kính niệm danh hiệu “Nam mô A Đ Đà Phật).

- Hai là lễ bái danh hiệu Phật A Di Đà.

- Ba là là sám hồng danh chư Phật A Di Đà.

- Bốn là quán tưởng hình ảnh đức Phật A Di Đà.

- Năm là quán tượng Phật A Di Đà.

- Sáu là quán chiếu danh hiệu “Nam mô A Di Đà

Phật”.

Trước là điều thân, dành thời gian chừng 20 phút ngồi bán già, chân phải gác lên chân trái, kiết ấn an định, tức là bàn tay phải chồng lên bàn tay trái, hoặc ngược lại cũng được, hành giả ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống một ít cho vừa phải, mắt ngó ngay chóp mũi (hám mục), đọc bài:

Chánh thân đoan tọa Đương nguyện chúng sanh Tọa bồ đề tòa

Tâm vô sở trước

Án mưu ni, mưu ni, tam mưu ni tá phạ hạ.

Tiếp đọc bài:

Cúi đầu đảnh lễ Phật phương Tây Đạo sư tiếp dẫn chúng sanh nầy Con nay phát nguyện về lạc quốc Xin Phật thương con độ vãng sanh

Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới đại từ, đại bi tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật (3 lần).

Tiếp theo điều tâm, niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, niệm niệm nhẹ nhàng, niệm niệm khoan thai, không gấp không huỡn, niệm niệm liên tục. Niệm ra tiếng (cao thinh trì) hay niệm thầm (mặc trì) cũng được.

Lúc hành trì thì vọng niệm rất dễ phát sanh; song hành giả vẫn cứ kiên trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà như niệm đầu, liên tục chầm chậm, cần yếu là sự liên tục trụ tâm vào danh hiệu Phật, cho đến hết thời gian công phu rồi “xả tịnh” (tức là khoản 20 phút). Như thế hành giả đã vượt qua được vọng niệm rồi đó.

Kết quả là Phật tử tiếp nhận được sự an lạc, không mỏi lưng, hết nhức đầu, có sự tinh tấn xuất hiện, không mệt mỏi sau khi niệm Phật. Dù có tê chân hay buồn ngủ, nhưng đã đạt được sơ thành tựu. Nên thực tập phá

HT Thích Giác Quang
Có 2 phản hồi đến “Làm Thế Nào Để Định Tâm Khi Công Phu Niệm Phật Mà Không Bị Đau Đầu, Buồn Ngủ?”

  1. Dạ thưa quán tưởng hay trì niệm là một trong 5 cách để giúp bạn giữ chánh niệm khi niệm Phật. Tùy ở bạn chọn phương pháp nào giúp bạn nhiếp tâm vào câu niệm Phật, tâm không bị tán loạn hay khởi những vọng niệm là được. Có người trì danh theo xâu chuỗi nhưng có người lại quán tưởng vào hình ảnh đức Phật mong nhiếp tâm mình. A Di Đà Phật!

  2. Bùi Quang Thái đã nói

    Kính bạch Thầy, khi niệm Phật con có nên quán tưởng hình ảnh đức Phật A DI ĐÀ trước mặt không hay chỉ tập trung vào tiếng niệm Phật? Xin Thầy chỉ dẫn cho con.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com