Bốn tập sách Phật pháp âm vấn đạo
Hai ngàn trang xuyên suốt khắp mười năm
Là biết bao khổ nhọc trong âm thầm
Vì đạo nghiệp trùng tuyên lời Phật dạy

Nào ai biết thưở ban đầu hôm ấy
Sư khơi nguồn Phật tử hỏi quanh năm
Người đầu tiên thương sanh chúng mê lầm
Dùng trang mạng hoằng dương khai ngộ chấp

Mạng xã hội thời xưa còn hiếm gặp
Báo Phật thừa càng ít ỏi mông lung
Điện thoại thông minh xa xỉ vô cùng
Sư chẳng biết email hay lên mạng

Ở Hoa Kỳ con không thầy không bạn
Ngập chơi vơi giữa rừng pháp chấp mê
Tu trì sao cho đúng lối đi về
Sống an lạc hành thân làm thầy thuốc

Các Phật tử dù không thân không thuộc
Muốn tu hành nhưng chẳng biết hỏi ai
Tham luận hơn thua ngã mạng tranh tài
Càng chấp pháp càng khổ đau mờ mệt

Bao thắc mắc đời tư sao giống hệt
Ngại đến chùa gặp trực tiếp hỏi tri
Sợ bị xem bất kính không tu trì
Như phạm húy từ thân nên tự hiểu

Nhưng đạo phật pháp môn ngàn vi diệu
Bậc chân tu mới hiểu rõ trùng dương
Thấu tâm tư Phật tử khắp muôn đường
Sư hoan hỷ đăng đàn khai chân tuệ

Một hòa thượng hành đạo cao trí huệ
Tuổi mười ba Sư lên núi đi tu
Đầy từ bi làm Phật sự cần cù
Nhận tâm ấn truyền pháp môn Tịnh Độ

Lời Sư dạy luôn có Phật gia hộ
Trao lời vàng khai ngộ những lầm mê
Người trì tu đúng đắn sẽ đi về
Nơi cảnh giới toàn liên hoa Bồ Tát

Bao câu hỏi đời thường mang nghiệp sát
Hay vong nhi, mê tín chốn thiền môn
Chuyện gia đình, cảnh giới hoặc oan hồn
Sư giảng đáp rất nhẹ nhàng an lạc

Tin nhân quả đừng hại nhau lừa gạt
Mọi pháp môn đều là của Phật ban
Chỉ trì tu mới thấm được lời vàng
Hiểu tâm pháp hành thân bồ tát đạo

Trì đại bi, tụng kinh sao cho thạo
Tịnh hay thiền hay bí đạo Mật Tông
Sư đều thông hướng dẫn trọn tấm lòng
Lời chân thật giản đơn không mê ngộ


Ai đến chùa đều được Sư trì độ
Tiếp thương yêu hứa khả giúp tận tâm
Tặng sách hay pháp bảo chẳng ngại ngần
Không phân biệt hèn sang hay nghèo khó

Mong Phật tử hiểu đạo mầu cho tỏ
Biết tu trì cho đúng pháp tịnh thanh
Bớt khổ đau nhiều an lạc thiện lành
Sống một đời đầy khỏe vui hạnh phúc

Với tăng ni Sư luôn luôn túc trực
Hướng dẫn tu, trường Phật học khai tâm
Suốt quanh năm viết sách dạy ân cần
Làm mô phạm noi gương theo tông tổ

Nhờ sách Sư bao người từng chấp ngộ
Đã hiểu thông biết tu tập thiện ngay
Thật giản đơn không mờ mịt đêm ngày
Khơi gạn đục khai tâm như nhược thủy

Bao chương trình vấn đạo âm tiến lũy
Trở về sau như hoa nở trăm phương
Nhưng mấy ai biết một lẽ chân thường
Người khai mở chính là Sư thưở ấy

Chính Hòa Thượng Giác Quang Sư đã thấy
Từ hư vô khai pháp dạy đạo tâm
Không ngại lo câu hỏi đáp xa gần
Hay né tránh mọi vấn đề nhạy cảm


Một đời Sư sống tu trì thanh đạm
Tỏa đức từ thân tướng hảo quang minh
Đều nhờ chuyên nhất niệm Phật an bình
Hương giới hạnh ngược muôn phương cùng khắp.

Tâm trí huệ hơn đèn trời soi thắp
Sáng muôn phương đưa lối chúng con đi
Mọi khó khăn Sư không quản ngại gì
Vì thế hệ truyền thừa theo chánh đạo

Vô thường đã xoay vần gieo con tạo
Sư về Tây tròn hạnh nguyện độ sanh
Con khổ đau chưa thấm pháp thiện lành
Tìm đâu nữa bóng hình thân thương ấy

Chúng con khóc cúi đầu xin quỳ lạy
Tri ân Sư đã trì độ dạy khuyên
Khơi nguồn tâm pháp phật tỏ đạo huyền
Đưa chỉ lối vượt vô thường danh lợi

Mãi nhớ Sư chuyên như tằm nhả sợi
Đan từng câu vấn đạo gạn vô minh
Kết hoa rơi ban pháp nhũ chân tình
Gieo tam bảo vì chúng sanh muôn cõi

Sư về Phật từ đây tìm ai hỏi
Rừng pháp môn tu đạo biết về đâu
Kính mong Sư nghe con trẻ nguyện cầu
Sớm trở lại dắt dìu đàn con dại

Sư đã về nơi quang khai tự tại
Thoát thân già đau bệnh quấy phiền luôn
Vượt luân hồi tâm an lạc chơn thường
Xin gia hộ cho chúng con tiếp bước

HÒA diệu âm một đời gieo ban phước
THƯỢNG Phật tôn khai chấp ngộ lầm than
GIÁC lợi tha bồ tát đạo không tàn
QUANG bình tỏa nơi trời Tây Sư đợi.

Ngọc Hằng

Xem thêm:

Tiễn Biệt Hòa Thượng Thích Giác Quang – Người Đầu Tiên Khai Mở Chương Trình “Phật Pháp Vấn Đáp” Ở Việt Nam

Hòa Thượng Thích Giác Quang – Hòa Thượng Từ Bi -Trọn Đời Con Tri Niệm

Hòa Thượng Thích Giác Quang – Kính Thương Sư Vô Tận

Truyền Đăng Tục Diệm – Tâm Sự Cùng Sư
Có phản hồi đến “HT Thích Giác Quang - Hòa Thượng Phật Pháp Vấn Đáp Về Tây”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com