Tháng bảy chưa chạm ngoài hiên

Gió mưa giông bão đến liền khắp nơi

Tà Bà muôn nẻo rối bời

Tam tai, cộng nghiệp một trời tang thương

Buồn đau thêm nẻo đoạn trường

Hay tin Hòa Thượng lên đường về Tây

Chín mươi sáu tuổi đong đầy

Yêu thương nhân loại đêm ngày dạy khuyên

Trì kinh niệm Phật tinh chuyên

Nhất tâm chánh định bình yên lục thời

Khuyên tu Tịnh Độ một đời

Pháp mầu vi diệu tuyệt vời hết hơn

Quanh năm giảng pháp không sờn

Gom vào lục tự chánh chơn đạo mầu

Khuôn trăng tỏa rạng còn đâu

Từ bi quang chiếu nguyện cầu thế gian

Chúng sanh sáu cõi bình an

Đừng nên mê nhiễm sắc tàn hại thân

Cùng nhau niệm Phật thoát trần

Đồng tu tứ chúng dần dần về Tây

Không gì trên thế gian này

A Di Đà Phật bậc thầy vượt hơn

Tịnh Tông Học Hội sớm hôm

Vang trời niệm Phật pháp môn thượng thừa

Đạo tràng giản dị song thưa

Chuyên tâm tu học nắng mưa không từ

Nguyện hành về chốn chân như

Hoa khai kiến Phật lão sư đón chờ

Bao năm sống mãi trong mơ

Ơn Ngài đưa chỉ bến bờ chuyển mê

Cực Lạc thế giới đường về

A Di Đà Phật cận kề rước sang

Pháp Sư phương tiện muôn vàn

Khuyên người niệm Phật hơi tàn không lay

Giờ đây Ngài đã về Tây

Chúng con buồn tủi mất thầy còn đâu

Tìm ai giảng pháp nhiệm mầu

Chân sư hiếm gặp ngõ hầu nơi nao

Còn ai đạo hạnh thanh cao

Lời chân tha thiết xuyến xao lòng người

Thật tâm chánh ngữ vui tươi

Thoát trần ly dục trọn đời như nhiên

Ngài là Bồ Tát muôn miền

Tầm thanh cứu nạn đưa thuyền về Tây

Thầy đi theo gió về mây

Chúng con ở lại đắng cay đau buồn

Bơ vơ dòng lệ trào tuôn

Mất thầy mất cả suối nguồn tịnh thanh

Đồng tu khắp chốn về nhanh

Xum vầy hộ niệm vãng sanh kính Ngài

HÒA âm lục tự sớm mai

THƯỢNG tôn vi diệu liên đài nở hoa

PHÁP môn Tịnh Độ chánh tòa

thầy truyền dạy điểm tô cõi trần

TỊNH từ nhất niệm chuyên cần

KHÔNG môn tam giới vạn phần kính trân

THÀNH chân gia nguyện nghĩa nhân

TÂM bình theo Phật cõi trần xa bay

TRI ân niệm Phật đêm ngày

NGUYỆN sanh Tịnh Độ bên thầy không lay.

Ngọc HằngCó phản hồi đến “Nhớ Mãi Ơn Ngài – Hòa Thượng Tịnh Không ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com