Có Được Mang Xá Lợi Bên Người Không? Nên Tôn Trí Thờ Xá Lợi Như Thế Nào Cho Đúng?

tôn trí 11/08/2015 11:19 2 bình luận

VẤN: Hôm trước con có đọc bài viết của sư về xá lợi Phật trên trang nhà Linh Sơn Phật Giáo và biết thần lực của xá lợi Phật thật nhiệm màu. Xin Sư cho con hỏi xá lợi Phật có được mang trên người không hay chỉ để phụng thờ?