Nhân Duyên Vợ Chồng, Cha Mẹ Và Con Cái Theo Lời Phật Dạy

duyên nợ 14/10/2017 01:17 0 bình luận

Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt.