Ký tự được đánh dấu: ánh sáng phật pháp

  • Đem Ánh Sáng Phật Pháp Đến Cho Người Mù

    Người khuyết tật, trước đây chúng ta thường quen gọi là người tàn tật, là người mất đi một hay nhiều bộ phận trên thân thể. Nhóm khuyết tật là nhóm xã hội rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi trong cuộc sống. Theo tâm lý học, các hoạt động nhận thức, ý thức, tình cảm, ý chí cũng như tâm lý của những người[...]

     
  • Chuyện Đời Tôi…!

    Ở một phương diện khác, khi tôi chưa Quy Y Tam Bảo, tôi không có tín ngưỡng bất kỳ tôn giáo nào, cũng không quan tâm đến tín ngưỡng tôn giáo của người khác, đồng thời cũng rất ít khi thảo luận về vấn đề này. Sau khi Quy y Tam Bảo, nhân vì thấy sự lợi ich của Phật Pháp, tôi mới đem giới thiệu cho người khác. Tôi thường[...]

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com