Cúi đầu con lạy Pháp Hoa
Thành tâm sám nghiệp nhạt nhòa tội xưa
Lang thang bao kiếp nắng mưa
Khổ đau cùng tử vẫn chưa quay về
Cha tìm con khắp muôn bề
Mong con sớm tỉnh cơn mê đắm chìm
Thương con cha đứng lặng im
Dụ khuyên thành hóa mong tìm chân tâm
Nương theo Bồ Tát Quán Âm
Phổ Môn kinh tụng gieo mầm thiện duyên
Đêm ngày lục tự nhất chuyên
Quả thành đạo nghiệp lên thuyền chân như
Hoa Kinh Bồ Tát Khiêm Từ
Lạy người không chút sầu ưu khinh thường
Như Lai Thần Lực mười phương
Tùy công hỷ đức tình thương dạt dào
Diệu Âm Bồ Tát thanh cao
Đà La Ni niệm dâng trào an vui
Pháp Sư Công Đức tới lui
Dược Vương Bổn Sự dưỡng nuôi an lành
Diệu Trang Nghiêm tịnh vô sanh
Phổ Hiền Thập Nguyện tu hành về Tây.

Ngọc Hằng

Xem thêm:

Con Đã Lạy Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Linh Ứng Như Thế Nào?Có phản hồi đến “Lạy Kinh Pháp Hoa”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com