BÁ gia khắp nẻo quay về

NHỰT hành niệm Phật chẳng nề ngày đêm

TRÌ kinh lục tự đậm thêm

DANH xưng Phật huệ nhuyễn mềm tâm can

CẦU mong sen nở không tàn

SANH về cực lạc nghe đàn diệu âm

TỊNH trường quang phổ gieo mầm

ĐỘ người vượt ải rạng tầm chân như

NHỨT tâm bình lặng ưu tư

NGUYÊN khai hải huệ minh sư đưa đường

BỬU quang lan tỏa tình thương

TỰ mình trụ vững tựa nương thân mình

BÌNH minh hiển lộ chân linh

DƯƠNG gian hành nghiệp trọn tình nghĩa nhân

VIỆT trung vun xới chuyên cần

NAM hà sơn địa Phật ân cát đằng

LIÊN hoa rực nở dưới trăng

TÔNG phong rạng tỏ vĩnh hằng Linh Sơn

NON cao chí nguyện không sờn

BỒNG lai tiên cảnh nhạc đờn hồi quy.

Ngọc HằngCó phản hồi đến “Một Trăm Ngày Niệm Phật”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com