Văn phòng của Đức Dalai Latma ở thành phố Dharmasala đã đưa ra lời phúc đáp làm rõ lời đáp cho một sinh viên liên quan đến nguồn gốc của Đức Phật.

“Chúng tôi thấy rằng các phương tiện truyền thông đã làm lệch ý của Đức Dalai Latma khi Ngài trả lời cho một sinh viên từ Meerut về nguồn gốc của Đức Phật vào hôm 16/10/2017.”

“Chúng tôi quan ngại khi biết rằng có sự hiểu lầm trong câu trả lời của Ngài và muốn làm rõ rằng Đức Dalai Latma không hề có ý nghĩa bất kính với những người anh  em Nepal.”

Lời tuyên bố cũng cho biết Đức Dalai Latma công nhận nơi Đức Phật đản sinh là Lâm Tỳ Ni “Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đến các thuật ngữ đương đại và tầm quan trọng của việc hiểu những lời Phật dạy và phạm vi ảnh hưởng của Ngài khắp châu Á.”

Việc làm rõ này cũng kết luận với niềm tin rằng “sẽ làm sáng tỏ mọi hiểu lầm và nhầm lẫn.”

Ngọc Hằng dịch

Theo kathmandupost.ekantipur.com
Có phản hồi đến “Đức Dalai Latma Công Nhận Lâm Tỳ Ni Là Nơi Đức Phật Đản Sanh”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com