Sen vàng bảy đóa bừng khai
Ba ngàn thế giới Như Lai thu về
Nhất tâm thành kính muôn bề
Đồng quy cầu nguyện lời thề sắc son

Giã từ vợ đẹp con ngoan
Cung vàng điện ngọc tính toan khổ sầu
Đông cung thái tử thỉnh tâu
Nguyện mong xuất thế đạo mầu truyền ban

Đêm thâu tịch tĩnh chưa tan
Tạ từ tất cả nhẹ nhàng ra đi
Gia Du vờ nhắm hờ mi
Yên lòng thái tử khắc ghi nghĩa tình.

Sao trời soi chiếu lung linh
Đưa đường chỉ lối một mình vượt sông
Dòng A Nô lượn thành dòng
Trên lưng Kiền Trắc một lòng xuất gia.

Núi đồi ẩn hiện hoan ca
Sáu năm khổ hạnh rừng già nhọc thân
Con đường trung đạo trong ngần
Lối đi duy nhất vượt tầng tử sinh.

Bồ đề thiền định một mình
Thiên ma tam giới đăng trình chứng tri
Sao hôm soi chiếu âm ty
Đắc thành đạo nghiệp bất nghì ngộ chân.

Tiên tri ngày trước như thần
Chánh minh giác ngộ vạn phần rạng danh
Từ bi trí tuệ tinh anh
Tam thiên dâng kính muôn cành liên hoa.



Vườn Lộc Uyển, đăng pháp tòa
Tứ chân Diệu Đế lục hòa khai môn
Nơi nơi quy ngưỡng Thế Tôn
Giúp người bớt khổ tâm hồn nhẹ êm

Đường chánh đạo xua bóng đêm
Tham si ngã mạng gieo thêm luân hồi
Nợ duyên nhân quả không thôi
Oan gia tương báo đắp bồi khổ đau.

Non cao biển thẳm rừng sâu
Bước chân xuất thế đạo mầu trồng gieo
Bồ đề tâm nguyện vang reo
Đồng tu tứ chúng cùng theo bước Ngài.

Vương gia thê tử hôm mai
Tròn tâm quy kính Như Lai tu hành
Lợi danh thọ lạc sát sanh
Hồi tâm quy bước mong thành chân nhân

Tam kinh luật luận chuyên cần
Quán suy soi thấu đường trần sẽ thông
Thanh bần tịnh lạc hương xông
Đạo đời toàn vẹn tu trồng cội căn.

Tám mươi xuân mãn xác thân
Bánh xe luân pháp đường trần tan duyên
Câu Thi Na pháp trùng tuyên
Niết Bàn kinh kệ vẹn nguyên tâm thành

Sen vàng theo bước đản sanh
Núi rừng thương khóc thâu canh tiễn Ngài
Ân tình mãi mãi không phai
Trời người dâng lệ Như Lai thu thần

Lạy mong Phật Tổ ban ân
Đưa thuyền Bát Nhã đỡ nâng con về
Lạc bang thanh tịnh muôn bề
Trọn đời ghi tạc nguyện thề gắng tu.

Ngọc Hằng


Có phản hồi đến “Phật Đản Tri Tâm”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com