Phật kỳ năm sắc rạng ngời
Màu xanh thiền định không rời chân tâm
Trí an xa đắm mê lầm
Từ thân đại hạnh gieo mầm chơn linh

Màu vàng duy chính anh minh
Nghĩ suy thâm thấu trọn tình nghĩa nhân
Chánh đời chánh đạo chuyên cần
Tu trồng cội phúc thiện nhân làm đầu

Nguồn tâm tinh tấn đỏ màu
Khó khăn nghịch cảnh không sầu lụy than
Bão giông cay đắng không màng
Từ thân nương tựa vượt ngàn đứng lên

Niềm tin son sắc không quên
Trắng trong màu ngọc làm nên hạnh lành
Một lòng tín sự phụng hành
Rực đợi đẹp đạo như cành ngọc liên

Màu cam căn tuệ mãn viên
Niệm định sinh tuệ vô biên hải hà
Đại từ tâm trí bao la
Độ đời vượt thoát ta bà không lay

Năm màu ngũ sắc tung bay
Cam lồ mưa pháp dâng đầy ngàn phương
Sân si tham nhiễm không vương
Diệu Âm Phật đạo đưa đường về Tây.

Ngọc Hằng
Có phản hồi đến “Cờ Phật Giáo Thế Giới”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com