Chúng Ta Đang Yêu Con Hay Phá Hủy Cuộc Đời Chúng?

yêu con 27/06/2015 10:32 0 bình luận

Điều quan trọng nhất là con của bạn phải biết cảm kích những lao khổ của người khác và phải từng trải qua những khó khăn của cuộc sống. Và nó phải học hỏi để có một khả năng biết làm việc chung với những người khác hầu đạt được thành quả cho những đề án nào đó.