Chùm Thơ Xuân - Hòa Thượng Thích Giác Quang

Xuân đạo lý mang về trong vạn ý, Xuân huỳnh y chan chứa một tình thương. Mùa xuân đến lòng người thôi rộn rã, Để mừng xuân đạo hạnh ở ngày mai…