HT Thích Vạn Hùng – Xin Thầy Trở Lại

Ta Bà khổ hành Cứu đàn con dại Thầy ơi trở lại Chúng con nhớ mong Tạc dạ ghi lòng Thương thầy mãi mãi