Người Xả Súng Chết Dưới Chân Phật Có Được Siêu Thoát?

"Sự việc Đặng Ngọc Viết cầm súng lao vào nơi công quyền bắn chết một người và làm thương 4 người là xuất phát từ lòng tham của mỗi con người. Lòng tham dẫn đến sự cùng quẫn và bế tắc, dẫn đến những bi kịch trong cuộc sống. Nhưng lòng tham đó do chính con người tự tạo ra bi kịch cho nhau, chứ không phải do nguyên nhân[...]