Ấn Độ: Vua Và Hoàng Hậu Bhutan Cầu Nguyện Với Các Nhà Sư Tại Bồ Đề Đạo Tràng

Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ: Vua Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu Jetsun Pema cùng với một nhóm người trong phái đoán đã đến viếng thăm thánh tích Phật Giáo Ba La Nại (Varanasi).