Hoa Kỳ : Viện Nghiên Cứu Sức Khỏe Quốc Gia Tiến Hành Thử Nghiệm Thuốc Remdesivir Điều Trị Coronavirus

Một nghiên cứu của viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ (NIH) về sự an toàn và hiệu quả của thuốc remdesivir với các bệnh nhân bị nhiễm bệnh coronavirus 2019 đã được tiến hành tại trung tâm y khoa của trường đại học Nebraska ở Omaha