Đức Dalai Latma Gởi Thông Điệp Chúc Mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak 2014 Tại Việt Nam

Với tất cả Phật tử trên toàn thế giới, Vesak là ngày mà chúng ta không chỉ tôn vinh và mừng ngày Đức Phật Đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn mà còn nhắc cho chúng ta về tầm quan trọng trong việc hướng cuộc đời mình theo những lời dạy đáng kính của Đức Phật.