Thiêu Để Lại Xá Lợi Có Chắc Được Vãng Sanh?

vãng san 26/05/2015 01:41 0 bình luận

Hỏi: Xá lợi là gì? Khi người ta chết thiêu ra xá lợi có phải chứng minh người đó có vãng sanh Cực Lạc không? Làm sao để nhận biết vãng sanh hay không?