Vu Lan Nhớ Mẹ

Mênh mang trong cõi hồng trần Mây trời sông núi sáng lời mẹ ru Bao giờ cho đến thiên thu Mắt xanh của mẹ ánh từ vô biên