Đức Hồng Y Của Tòa Thánh Vatican Ca Ngợi Trí Tuệ Phật Giáo

Hôm thứ ba, Đức Hồng Y Thiên Chúa Giáo của tòa thánh Vatican đã ca ngợi Phật Giáo vì thấm nhuần những giá trị của trí tuệ, từ bi và bất bạo động đến với giới trẻ trong thông điệp mừng ngày lễ Phật Đản Vesak.