Ngôi Sao Phật Tử Lý Liên Kiệt - Hãy Trân Quý Tri Ân Cuộc Sống

trân quý 25/12/2017 10:41 0 bình luận

Tôi luôn nghiêng về tình yêu. Trong cuộc sống, có rất nhiều loại tình yêu, có cả tình yêu sở hữu và kiểm soát. Còn trong cuộc sống của mình, tôi nghĩ tình yêu là cho đi, cả tôi và vợ tôi cũng đang cho đi tình yêu của mình. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, tình yêu là cho đi. Bạn quan tâm đến cảm nhận của đối[...]