Singapore: Hội Phật Giáo Trao Tặng $670,000 Tiền Mừng Tuổi Cho Người Nghèo

Singapore – Nhân dịp đầu năm mới hội Phật Giáo Singapore đã trao tặng hơn 20% số tiền mừng tuổi cho những người nghèo. Tổng số tiền mừng tuổi là $670,000. Chương trình này bắt đầu từ năm 1949.