Quốc Gia Phật Giáo Bhutan: Hạnh Phúc Và Thịnh Vượng Không Đo Bằng Của Cải

Từ chối tiếp nhận quan điểm hạnh phúc thường đi đôi với tiền bạc của Hoa Kỳ và nhiều nước công nghiệp phát triển khác, Bhutan – Vương quốc nhỏ bé phía Đông dãy Himalaya, nơi được mệnh danh là nóc nhà thế giới – đã tự tạo cho mình một thước đo mới gắn kết hạnh phúc và sự thịnh vượng. Tại quốc gia này, người ta không sử[...]