Hỏa Táng Có Ảnh Hưởng Đến Vấn Đề Tái Sinh Và Phước Đức Con Cháu?

thiêu xác 16/03/2014 08:52 0 bình luận

VẤN: Con có đi thăm viếng một số nước cũng như chùa chiền, kể cả nghĩa địa một số nơi và thú thật con thấy ở các nước giàu có, người ta rất biết tôn trọng môi trường nên các khu an táng nghĩa địa rất đơn giản. Các khu mộ gần như là đất bằng, chỉ có tấm bia và hoa trồng xung quanh như các công viên, không lăng tẩm,[...]