Trò Chuyện Với Diễn Viên Gagan Malik, Nhân Vật Chính Trong Bộ Phim "Cuộc Đời Đức Phật"

Ước mơ của tôi là mỗi nhà chính trị gia nên tham gia vào Thế Giới Hoa Sen. Mọi người cần một vị thầy và Đức Phật chính là vị thầy của chúng ta. Chỉ có người xấu có thể trở thành người tốt. Mỗi một vị thánh đều có quá khứ. Mỗi một tội đồ đều có tương lai. Mỗi người phải tự chịu trách niệm cho mình và thế giới. Tôi có[...]