Chuyện Chàng Thanh Niên Pháp Xuất Gia Ở Thiền Viện Trúc Lâm

Tốt nghiệp đại học, đang làm giám đốc điều hành cho công ty chuyên về máy tính với tiền lương cao, nhưng, James Christopher vẫn quyết định bỏ việc sang Việt Nam đi tu.