Video: HT Thích Trí Tịnh – Những Hình Ảnh Thân Thương

Trong niềm tiếc thương vô hạng đến một bậc cao tăng vừa nằm xuống cho nghìn thu vang bóng, xin giới thiệu đến các bạn video “HT Thích Trí Tịnh – Những hình ảnh thân thương” để chúng ta, hàng hậu học trên bước đường tu hành Phật pháp một lần nữa có cơ hội soi tâm vào bóng Ngài sửa đổi tâm mình.