Làm Thế Nào Để Chuyển Nghề Đánh Cá Và Sám Tội Nghiệp Sát Sanh?

sám tội 12/03/2017 10:50 1 bình luận

VẤN: Gia đình con làm nghề đánh cá đã nhiều năm nên thường sống truyên thuyền lênh đênh nay đây mai đó. Có những chuyến hàng tháng trời đánh bắt xa bờ mới được vào đất liền rồi lại ra đi. Có một lần giữa biển khơi con tưởng đã bị sóng to nhận chìm nhưng lúc nguy khó, con niệm danh hiệu Quán Thế Âm theo lời má con ngày[...]