"Siêu Nhân" Giải Cứu Bảo Vệ Chùa Ở Thái Lan

robot chùa 22/06/2017 01:36 0 bình luận

Các siêu nhân đang đến để giải cứu các ngôi chùa ở Thái Lan nơi các nhà Sư đã nhận được những bức tượng khổng lồ từ truyện tranh và các robot đồ chơi nhằm làm vui các trẻ em trong khi cha mẹ chúng cúng dường vật phẩm cho chùa.